نقشه های هواشناسی

خروجی آخرین مدلهای هواشناسی

نقشه های پیش بینی وضع هوای ایران مدل هواشناسی اروپا

هواشناسی خصوصی را در اینستاگرام فالو کنید بارش تجمعی 10روزه (بر حسب میلی متر) با روند 6 ساعتی خروجی مدل…

بیشتر بخوانید »

تصویر ماهواره رعدبرق و پوشش ابر

تصویر وقوع رعدبرق های نیم ساعت گذشته  تصویر ماهواره ثابت عربی   تصویر ثابت آخرین رخداد رعدوبرق های آسیا

بیشتر بخوانید »

رطوبت فراتراز 50% در تراز های میانی و تحتانی جو خروجی مدلGFS

 ۱۲ ساعت آینده روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم  

بیشتر بخوانید »

جریانات همرفتی و آب قابل بارش گرافیکWXMAPSخروجی مدل GFS

  روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم

بیشتر بخوانید »

ضخامت تراز500-1000گرافیک wxmapsخروجی مدلGFS

۱۲ ساعت آینده روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم

بیشتر بخوانید »

پیش بینی بارش روزانهwxmaps خروجی مدل GFS

روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم  

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا