نقشه های هواشناسی

خروجی آخرین مدلهای هواشناسی

بارش سنگین برف در ژاپن

#خبر بارش سنگین برف/ ژاپن…. بارش سنگین برف در ژاپن برای بسیاری از مردم این کشور مشکل آفرین شد. مقامات…

بیشتر بخوانید »

نقشه های پیش بینی وضع هوای ایران مدل هواشناسی اروپا

هواشناسی خصوصی را در اینستاگرام فالو کنید بارش تجمعی 10روزه (بر حسب میلی متر) با روند 6 ساعتی خروجی مدل…

بیشتر بخوانید »

تصویر ماهواره رعدبرق و پوشش ابر

تصویر وقوع رعدبرق های نیم ساعت گذشته  تصویر ماهواره ثابت عربی   تصویر ثابت آخرین رخداد رعدوبرق های آسیا

بیشتر بخوانید »

رطوبت فراتراز 50% در تراز های میانی و تحتانی جو خروجی مدلGFS

 ۱۲ ساعت آینده روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم  

بیشتر بخوانید »

جریانات همرفتی و آب قابل بارش گرافیکWXMAPSخروجی مدل GFS

  روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم

بیشتر بخوانید »

ضخامت تراز500-1000گرافیک wxmapsخروجی مدلGFS

۱۲ ساعت آینده روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم

بیشتر بخوانید »

پیش بینی بارش روزانهwxmaps خروجی مدل GFS

روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم  

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا